Smartengeld claimen na ongeval

Wat is smartengeld? Het woordenboek formuleert het als volgt; smartengeld is vergoeding van niet in geld uit te drukken schade.
In de volksmond is de verklaring dat smartengeld een vergoeding is die van rechtswege wordt toegekend voor schade ontstaan door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Denk aan bedrijfsongevallen, verkeersongevallen of medische fouten.

Wanneer er in jouw geval sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel door toedoen van een ander, dan is het goed denkbaar dat jij in aanmerking komt voor een smartengeld uitkering. Het is noodzakelijk dat jij kunt aantonen dat een derde aansprakelijk gesteld kan worden voor jouw schade, alvorens je recht heeft op smartengeld. Een letselschade advocaat of jurist zorgt voor de juiste begeleiding en afhandeling van dit traject.

Smartengeld bedragen

De hoogte van de smartengeld uitkering hangt van vele factoren af en is daardoor niet zomaar vast te stellen. Onder andere de volgende factoren wegen mee in het vaststellen:
– De aard en ernst van het letsel
– Psychische of fysieke beperkingen
– De duur van het genezingsproces
– De leeftijd van het slachtoffer

Hoeveel smartengeld een slachtoffer krijgt uitgekeerd is niet zomaar te berekenen. Het vaststellen van het bedrag is namelijk maatwerk waarbij je niet af kunt gaan op bepaalde rekenformules. Er wordt vooral gekeken naar wat voor bedragen rechters in Nederland in min of meer dezelfde gevallen redelijk hebben gevonden. Daarvoor is kennis van zaken nodig.

Procedure smartengeld berekenen

Als jij wilt weten of je recht hebt op smartengeld en zo ja, op welk bedrag jij kunt rekenen, schakel dan een letselschade expert via IkhebLetsel.info in die jouw zaak en jouw belangen behartigt. Hij/zij zal je gericht verder kunnen adviseren.

Wanneer jij jouw schade via Ikhebletsel.info meldt, zal een ervaren letselschade advocaat of jurist snel contact met jou opnemen. Na de intake zal worden bekeken of er een partij aansprakelijk gesteld kan worden, waarna jouw adviseur contact opneemt met de betreffende verzekeraar. Hij zal namens jou met de verzekeraar in onderhandeling treden en in overleg met jou een akkoord trachten te bereiken over de hoogte van het smartengeld die past bij de aard, ernst en omvang van het door jou opgelopen letsel.